Inovație

PRODUSELE INOVATIVE

Clinica Dentix din Roman utilizează o inovație revoluționară în domeniul stomatologiei, denumită tehnologia CAD/CAM. Această tehnologie permite realizarea de lucrări dentare precum coroane, fațete sau lucrări protetice într-un timp mult mai scurt decât metodele tradiționale. Astfel, pacienții beneficiază de o soluție rapidă și eficientă pentru problemele lor dentare. Procedura presupune realizarea unui scan 3D al dinților, urmată de proiectarea virtuală a lucrării dentare și realizarea acesteia într-un mod automatizat prin intermediul unui frezor computerizat. Tehnologia CAD/CAM este un exemplu de inovație care îmbină tehnologia avansată cu nevoile pacienților și îmbunătățește semnificativ experiența acestora în cadrul unei clinici stomatologice.
Alte tehnologii folosite la Dentix sunt L-Prf, Magnetic Dynamic Technology și PRGF. L-Prf reprezintă un proces de bio-stimulare a țesuturilor cu ajutorul propriilor celule ale pacientului, ce ajută la regenerarea rapidă a țesuturilor în urma intervențiilor chirurgicale. Tehnologia Magnetic Dynamic utilizează un câmp magnetic pentru a îmbunătăți rapiditatea și eficiența tratamentelor ortodontice. PRGF este o tehnică care utilizează plasma pacientului pentru a accelera vindecarea rănilor și a îmbunătăți calitatea oaselor și țesuturilor moi. Aceste inovații oferă pacienților soluții personalizate și avansate pentru problemele dentare, contribuind la îmbunătățirea calității serviciilor stomatologice.

Dentix - Clinică Stomatologică

RECUPERARE FIZICĂ

Imunyze Complete

Produs multifuncțional sub formă de pulbere recomandat pentru susținerea imunității, stării de bine și energiei organismului, întreținerea aticulațiilor, a frumuseții pielii și unghiilor.

tERAPII MONOVALENTE

Imunyze Borrestop

Imunyze Borrestop este fabricat prin asocierea unică a două componente cu rol în consolidarea imunităţii, respectiv proteinele bioactive (anticorpi specifici polivalenţi (IgY), ovotransferine, ovomucină, ovoalbumină şi lizozim) şi vitamina C conţinută de pulberea de cătină.

Suport imunitate

Imunyze Defence

Formulă concentrată de proteine imunoactive sub formă de pulbere, cu rol în susținerea sistemului imunitar deficitar. Adjuvant în cazul afecțiunilor autoimune și a unor afecțiuni de cauză infecțioasă cu localizare digestivă, cutanată, respiratorie, urinară, genitală, etc.

Suport imunitate

Imunyze Healthcare

Produsul conţine fracţii proteice biologic active cu specificitate pentru afecţiunile aparatului respirator. Produsul este recomandat cu scop profilactic în perioadele cu variaţii mari de temperatură (primavara şi toamna), în sezonul rece (iarna), cât şi în perioadele cu risc crescut de dezvoltare a alergiilor respiratorii (precum alergia la ambrozie, polen de orice fel).

Sănătate și stare de bine

Imunyze Health

Produs pe bază de proteine bioactive și vitamina C, recomandat pentru construcția și consolidarea sistemului imunitar. Ajutor pe parcursul traversării unei boli, preventiv și curativ în cazul infecțiilor respiratorii.

Sănătate și stare de bine

Imunyze Wellness

Produsul conţine fracţii proteice biologic active cu specificitate pentru afecţiunile aparatului respirator. Produsul este recomandat cu scop profilactic în perioadele cu variaţii mari de temperatură (primavara şi toamna), în sezonul rece (iarna), cât şi în perioadele cu risc crescut de dezvoltare a alergiilor respiratorii (precum alergia la ambrozie, polen de orice fel).

Dermato-terapeutice

Imunyze Skin Repair

Imunyze Skin Repair este o soluţie proteică concepută pentru regenerarea şi întreţinerea epiteliilor agresate de diverşi factori.

Dermato-terapeutice

Imunyze Skin Care

Imunyze Skin Care este o cremă dermato-terapeutică pe bază de proteine bioactive și hidrolizat de colagen, cu efect epitelizant, regenerator, calmant și hidratant asupra pielii.

Dermato-terapeutice

Imunyze Hair Repair

Imunyze Hair Repair – Șampon – reprezintă o formula revoluţionară realizată pe baza combinării de ingrediente active naturale şi biologice cu efecte remarcabile asupra scalpului.

immunoglobuline

La produzione di anticorpi nel sangue negli uccelli e l'estrazione di anticorpi specifici per il tuorlo d'uovo è diventata una materia interessante per gli specialisti, come evidenziato dall'aumento del volume di ricerca e della letteratura sulle IgY. I risultati degli studi in vitro e in vivo sulle immunoglobuline 󰀀 estratti dal tuorlo d'uovo (Gallus domesticus) sono diventati una grande speranza nel prevenire e combattere un gran numero di malattie umane. L'interesse per le immunoglobuline preparate sulla gallina è attualmente elevato a causa della crescente incidenza di batteri resistenti agli antibiotici. Le IgY attirano molta attenzione dagli specialisti a causa delle differenze strutturali tra le IgG dei mammiferi e la reattività nel corpo umano. Le caratteristiche speciali di questo prodotto creano una speranza per la medicina, poiché l'IgY viene utilizzata in molte aree di attività. Nell'ambito del programma di ricerca, vengono condotti studi sulle procedure per l'ottenimento di IgY in laboratorio e in condizioni di produzione. Allo stesso tempo, sono stati condotti esperimenti sulla purificazione di IgY e la specificità di queste immunoglobuline è stata studiata contro gli antigeni utilizzati per immunizzare le galline. I prodotti biologici contenenti IgY specifiche sono monovalenti o polivalenti. Le immunoglobuline Y sono state ottenute dai campioni di batteri isolati raccolti da pazienti che si sono presentati nella nostra clinica dentale con molti di questi batteri che si dimostrano resistenti agli antibiotici. Sono stati eseguiti test di laboratorio sull'efficacia specifica delle IgY contro i batteri resistenti agli antibiotici isolati dai pazienti. I risultati degli esperimenti condotti finora mostrano che IgY specifiche inibiscono in vitro la moltiplicazione di batteri resistenti agli antibiotici. A seconda dell'intensità della moltiplicazione batterica inibita specifica, nonché del tempo di inibizione in vitro, è possibile stabilire un comportamento terapeutico. In queste condizioni, può verificarsi un trattamento a dose singola a 24 ore o dosi frazionate a diversi intervalli di tempo. Le recenti informazioni in vitro sui prodotti IMUNOINSTANT contro i batteri isolati dei pazienti consentono programmi di trattamento più efficaci per l'uomo, inibendo le IgY specifiche quantità elevate di germi patogeni, la cui azione è quindi neutralizzata. A tal fine, il trattamento deve essere permanentemente controllato con mezzi di laboratorio e il programma deve essere monitorato in modo appropriato. Il trattamento preventivo con IgY sarà determinato sulla base di batteri isolati e incidenza. A seconda del loro numero, verrà preparata una IgY polivalente comprendente immunoglobuline specifiche per ciascuna specie batterica.

IMUNOGLOBULINE

Producţia de anticorpi la păsări şi extracţia anticorpilor specifici din gălbenuşul de ou a devenit un subiect atractiv pentru specialişti, fapt demonstrat de creşterea volumului în cercetare şi a datelor din literatură cu privire la IgY. Rezultatele studiilor in vitro şi in vivo privind imunoglobulinele (Ig) extrase din gălbenușul oului (Y) de găină (Gallus domesticus) au devenit o mare speranţă în prevenirea şi combaterea unui număr mare de boli la om. Interesul faţă de imunoglobulinele preparate pe găină este, în prezent, mare datorită incidenței din ce în ce mai ridicate a tulpinilor bacteriene rezistente la antibiotice. IgY se bucură de multă atenţie din partea specialiştilor datorită diferenţelor structurale faţă de IgG de la mamifere şi a reactivităţii în organismul uman. Caracteristicile care diferenţiază IgY de IgG fac din acest produs o speranţă în medicină, IgY putând fi utilizat în mai multe domenii de activitate. În cadrul programului de cercetare se efectuateaza studii cu privire la procedurile de obţinere a IgY în condiţii de laborator şi producţie. În acelaşi timp s-au făcut experimente cu privire la purificarea IgY şi s-a studiat specificitatea acestor imunoglobuline faţă de antigenele care au fost folosite pentru imunizarea găinilor. Produsele biologice conţinând IgY specific se prepară monovalent sau polivalent. Imunoglobulinele Y s-au obţinut faţă de tulpini bacteriene izolate din probele recoltate de la pacientii care s-au prezentat in clinica noastra cu infectii dentare multe dintre aceste tulpini bacteriene dovedindu-se rezistente la antibiotice. S-au efectuat testări de laborator privind eficienţa IgY specific faţă de tulpini bacteriene rezistente la antibiotice izolate de la pacienţi. Rezultatele experimentelor efectuate până în prezent dovedesc că IgY specifice inhibă in vitro multiplicarea bacteriilor rezistente la antibiotice. În funcţie de intensitatea răspunsului specific de inhibiţie a multiplicării bacteriilor, dar şi de timpul de inhibiţie in vitro, se poate stabili conduita terapeutică. În aceste condiţii, se poate efecuta un tratament cu doză unică la 24 de ore sau cu doze fracţionate la intervale diferite de timp. Informaţiile recente obţinute in vitro cu privire la produsele IMUNOINSTANT faţă de tulpinile rezistente la antibiotice izolate de la pacienţi, permit să se aplice programe mai eficiente de tratament la om, IgY inhibând specific cantităţi mari de germeni patogeni, a căror acţiune este, astfel, neutralizată. În acest scop, tratamentul trebuie să fie controlat permanent cu mijloace de laborator, iar programul, să fie monitorizat corespunzător. Tratamentul prevenitv cu IgY se va stabili în funcţie de tulpinile izolate (tulpinile izolate şi incidenţa acestora) . În funcţie de numărul acestora, se va prepara un IgY polivalent care să cuprindă imunolgobuline specifice pentru fiecare specie bacteriană în parte.